Planujesz wrócić do Polski? Koniecznie przeczytaj!

Serwis Powroty.gov.pl jest rzetelnym i użytecznym narzędziem informacji skierowanej do osób planujących powrót do Polski z emigracji zarobkowej. Zamieszczone w nim porady dotyczą wszelkich praktycznych i formalnych trudności, które można napotkać przy przenosinach do Polski.

Serwis zawiera bazę wiedzy o formalnościach przed i po powrocie do kraju, związanych z:
– przyjęciem do szkoły dzieci powracających z emigracji,
– uzyskaniem prawa do zasiłku, oraz jego transferowaniem do Polski,
– rozliczeniem podatków w przypadku uzyskania przychodów w kilku krajach,
– rejestracji w Polsce zagranicznych aktów stanu cywilnego, np. ślubu,
– uzyskaniem prawa do emerytury po pracy w innym kraju,
– ubezpieczeniem zdrowotnym po powrocie do Polski.

Zapytania można przesyłać poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie: www.powroty.gov.pl, pod adresem: powroty@zielonalinia.gov.pl oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/Powroty.gov/.

Serwis Powroty (www.powroty.gov.pl) to integralny element Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia „Zielona Linia”. Nadzór merytoryczny nad działalnością Centrum prowadzi Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy podlegająca pod Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Picture of cityheroesclub

cityheroesclub

Odwiedź sklep teatralny! Każdy zakup to wsparcie dla teatru.